نمایش 1–15 از 716 نتیجه

سکه گرمی ۱۸ عیار پرس شده با هولوگرام شرکتی

۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان۷,۵۵۷,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

وزن

0.500 گرم, 0.600 گرم, 0.700 گرم, 0.800 گرم, 0.900 گرم, 1.000 گرم, 1.200 گرم, 1.500 گرم, 2.000 گرم

دستبند طلا مدل و GB072

۴,۳۴۳,۰۰۰ تومان۶,۹۹۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

1.000 گرم, 1.12 گرم, 1.24 گرم, 1.36 گرم, 1.48 گرم, 1.61 گرم

دستبند طلا مدل  ن GB071

۴,۲۱۳,۰۰۰ تومان۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.97 گرم, 1.08 گرم, 1.19 گرم, 1.31 گرم, 1.42 گرم, 1.53 گرم

دستبند طلا طرح قلب GB070

۳,۴۳۱,۰۰۰ تومان۴,۵۱۷,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1×1.5 سانتی‌متر

سایز

0.79 گرم, 0.84 گرم, 0.89 گرم, 0.94 گرم, 0.99 گرم, 1.04 گرم

دستبند طلا مدل  ل GB069

۴,۲۱۳,۰۰۰ تومان۶,۶۰۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.97 گرم, 1.3 گرم, 1.08 گرم, 1.19 گرم, 1.41 گرم, 1.52 گرم

دستبند طلا مدل ق GB068

۴,۱۶۹,۰۰۰ تومان۶,۵۱۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.96 گرم, 1.29 گرم, 1.07 گرم, 1.18 گرم, 1.39 گرم, 1.500 گرم

دستبند طلا مدل ف GB067

۴,۱۶۹,۰۰۰ تومان۶,۴۷۱,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.96 گرم, 1.07 گرم, 1.17 گرم, 1.28 گرم, 1.39 گرم, 1.49 گرم

دستبند طلا طرح ش GB066

۴,۱۶۹,۰۰۰ تومان۶,۵۱۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.96 گرم, 1.07 گرم, 1.17 گرم, 1.28 گرم, 1.39 گرم, 1.5 گرم

دستبند طلا طرح ز مدل GB065

۴,۳۴۳,۰۰۰ تومان۶,۹۴۹,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

1.000 گرم, 1.12 گرم, 1.24 گرم, 1.36 گرم, 1.48 گرم, 1.6 گرم

دستبند طلا مدل طرح ر GB064

۴,۳۴۳,۰۰۰ تومان۷,۰۳۶,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

1.25 گرم, 1.000 گرم, 1.13 گرم, 1.37 گرم, 1.49 گرم, 1.62 گرم

دستبند طلا مدل د GB063

۴,۳۴۳,۰۰۰ تومان۶,۹۹۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

1.000 گرم, 1.12 گرم, 1.24 گرم, 1.37 گرم, 1.49 گرم, 1.61 گرم

دستبند طلا طرح چ GB062

۴,۱۲۶,۰۰۰ تومان۶,۴۲۸,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.95 گرم, 1.06 گرم, 1.16 گرم, 1.27 گرم, 1.37 گرم, 1.48 گرم

دستبند طلا مدل ج کد GB061

۴,۱۶۹,۰۰۰ تومان۶,۵۱۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.96 گرم, 1.29 گرم, 1.07 گرم, 1.18 گرم, 1.400 گرم, 1.500 گرم