نمایش 1–15 از 59 نتیجه

پابند طلا طرح گل GAN087

۳,۰۰۲,۰۰۰ تومان۴,۴۷۳,۰۰۰ تومان
وزن

1.040 گرم, 1.150 گرم, 1.250 گرم, 1.350 گرم, 1.450 گرم, 1.550 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

15 در 20 میلیمتر

پابند طلا طرح گل رز GAN086

۳,۰۱۶,۰۰۰ تومان۴,۴۸۲,۰۰۰ تومان
وزن

1.050 گرم, 1.150 گرم, 1.250 گرم, 1.350 گرم, 1.450 گرم, 1.560 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

12 در 14 میلیمتر

پابند طلا طرح ستاره GAN085

۲,۷۷۱,۰۰۰ تومان۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان
وزن

0.960 گرم, 1.030 گرم, 1.100 گرم, 1.170 گرم, 1.240 گرم, 1.320 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

10 در 20 میلیمتر

پابند طلا طرح GAN084

۳,۲۱۸,۰۰۰ تومان۵,۰۲۷,۰۰۰ تومان
وزن

1.120 گرم, 1.240 گرم, 1.370 گرم, 1.500 گرم, 1.620 گرم, 1.750 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

10 در 20 میلیمتر

پابند طلا طرح چشم GAN083

۳,۰۷۴,۰۰۰ تومان۴,۶۵۴,۰۰۰ تومان
وزن

1.070 گرم, 1.180 گرم, 1.290 گرم, 1.400 گرم, 1.510 گرم, 1.620 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

10 در 20 میلیمتر

پابند طلا طرح قلب GAN082

۳,۳۱۹,۰۰۰ تومان۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان
وزن

1.150 گرم, 1.290 گرم, 1.430 گرم, 1.560 گرم, 1.700 گرم, 1.840 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

25 در 5 میلیمتر

پابند طلا طرح گل GAN081

۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان۴,۵۹۷,۰۰۰ تومان
وزن

1.060 گرم, 1.170 گرم, 1.280 گرم, 1.390 گرم, 1.500 گرم, 1.600 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

10 در 25 میلیمتر

پابند طلا طرح ستاره GAN080

۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان۴,۵۶۸,۰۰۰ تومان
وزن

1.060 گرم, 1.160 گرم, 1.270 گرم, 1.370 گرم, 1.480 گرم, 1.590 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

10 در 15 میلیمتر

پابند طلا طرح آناناس GAN079

۳,۴۴۷,۰۰۰ تومان۵,۶۵۹,۰۰۰ تومان
وزن

1.200 گرم, 1.350 گرم, 1.500 گرم, 1.660 گرم, 1.710 گرم, 1.970 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

10 در 20 میلیمتر

پابند طلا طرح زنبور GAN078

۴,۰۶۹,۰۰۰ تومان۷,۳۳۱,۰۰۰ تومان
وزن

1.410 گرم, 1.640 گرم, 1.860 گرم, 2.090 گرم, 2.310 گرم, 2.540 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

15 در 20 میلیمتر

پابند طلا طرح بینهایت GAN077

۲,۴۱۳,۰۰۰ تومان۲,۸۴۴,۰۰۰ تومان
وزن

0.840 گرم, 0.860 گرم, 0.900 گرم, 0.930 گرم, 0.960 گرم, 0.990 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

15 در 5 میلیمتر

پابند طلا طرح ی GAN076

۳,۰۷۴,۰۰۰ تومان۴,۶۵۴,۰۰۰ تومان
وزن

1.070 گرم, 1.180 گرم, 1.290 گرم, 1.400 گرم, 1.510 گرم, 1.620 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

13 در 13 میلیمتر

پابند طلا طرح و GAN075

۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان۴,۹۳۵,۰۰۰ تومان
وزن

1.100 گرم, 1.220 گرم, 1.340 گرم, 1.460 گرم, 1.580 گرم, 1.710 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

13 در 13 میلیمتر

پابند طلا طرح ن GAN074

۳,۰۷۴,۰۰۰ تومان۴,۶۸۳,۰۰۰ تومان
وزن

1.070 گرم, 1.180 گرم, 1.290 گرم, 1.410 گرم, 1.520 گرم, 1.630 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

13 در 13 میلیمتر

پابند طلا طرح قلب GAN073

۲,۵۵۷,۰۰۰ تومان۳,۲۷۵,۰۰۰ تومان
وزن

0.890 گرم, 0.940 گرم, 0.990 گرم, 1.040 گرم, 1.090 گرم, 1.140 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

دارد

سنگ

ندارد

طول

23 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

10 در 15 میلیمتر