در حال نمایش 12 نتیجه

دستبند سنگ و پلاک گل ملیله D0017

وزن

1.030 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

دارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک طلا D0016

وزن

0.570 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

دارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک فیل D0015

وزن

0.690 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک مثلث D0014

وزن

0.450 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

دارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک طلا D0012

وزن

0.430 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

دارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک ونکلیف D0010

وزن

0.700 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک طلا D0009

وزن

1.310 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک ونکلیف D0008

وزن

0.340 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک گل D0007

وزن

0.470 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک گل D0005

وزن

0330 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و پلاک پرنده D0003

وزن

0.350 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

ندارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

دستبند سنگ و طلا D0001

وزن

0.260 گرم

عیار

طلای 18 عیار

مناسب برای

خانم ها, کودکان

رنگ فلز

طلایی

نگین

دارد

قفل

ندارد

سنگ

دارد

طول

17 سانتیمتر

پلاک

دارد

ابعاد پلاک

6 در5 میلیمتر