نمایش 1–15 از 114 نتیجه

دستبند طلا مدل ت کد GB060

۴,۷۰۲,۰۰۰ تومان۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

نحوه بسته شدن زیورآلات

ساده

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.96 گرم, 1.29 گرم, 1.4 گرم, 1.07 گرم, 1.18 گرم, 1.51 گرم

دستبند طلا مدل ب کد GB059

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۷,۴۹۳,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

نحوه بسته شدن زیورآلات

ساده

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.97 گرم, 1.3 گرم, 1.08 گرم, 1.19 گرم, 1.42 گرم, 1.53 گرم

دستبند طلا مدل آ GB058

۴,۸۴۸,۰۰۰ تومان۷,۶۸۹,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.99 گرم, 1.100 گرم, 1.22 گرم, 1.34 گرم, 1.45 گرم, 1.570 گرم

دستبند طلا مدل س GB057

۴,۷۹۹,۰۰۰ تومان۷,۵۴۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1.3×1.3 سانتی‌متر

وزن

0.980 گرم, 1.090 گرم, 1.200 گرم, 1.320 گرم, 1.430 گرم, 1.540 گرم

دستبند طلا مدل فیل کد GB056

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان۷,۴۹۳,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.970 گرم, 1.080 گرم, 1.190 گرم, 1.310 گرم, 1.420 گرم, 1.530 گرم

دستبند طلا طرح شبدر کد GB055

۴,۰۶۵,۰۰۰ تومان۵,۶۸۱,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.830 گرم, 0.900 گرم, 0.960 گرم, 1.030 گرم, 1.090 گرم, 1.160 گرم

دستبند طلا طرح قلب کد GB054

۳,۹۶۷,۰۰۰ تومان۵,۳۸۷,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.810 گرم, 0.870 گرم, 0.930 گرم, 0.980 گرم, 1.040 گرم, 1.100 گرم

دستبند طلا طرح قلب کد GB053

۴,۲۶۱,۰۰۰ تومان۶,۱۲۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.870 گرم, 0.940 گرم, 1.020 گرم, 1.100 گرم, 1.170 گرم, 1.250 گرم

دستبند طلا طرح ی کد GB052

۵,۰۹۳,۰۰۰ تومان۸,۳۷۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.040 گرم, 1.170 گرم, 1.310 گرم, 1.440 گرم, 1.580 گرم, 1.710 گرم

دستبند طلا طرح و کد GB051

۵,۲۸۹,۰۰۰ تومان۸,۸۶۴,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.080 گرم, 1.230 گرم, 1.370 گرم, 1.520 گرم, 1.670 گرم, 1.810 گرم

دستبند طلا طرح ن مدل GB050

۵,۱۴۲,۰۰۰ تومان۸,۴۲۴,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.050 گرم, 1.180 گرم, 1.320 گرم, 1.450 گرم, 1.590 گرم, 1.720 گرم

دستبند طلا مدل  ل GB049

۵,۰۹۳,۰۰۰ تومان۸,۴۲۴,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.040 گرم, 1.180 گرم, 1.310 گرم, 1.450 گرم, 1.580 گرم, 1.720 گرم

دستبند طلا مدل ق GB048

۵,۰۴۴,۰۰۰ تومان۸,۲۷۷,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.170 گرم, 1.300 گرم, 1.430 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم

دستبند طلا مدل ف GB047

۵,۰۴۴,۰۰۰ تومان۸,۲۷۷,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.160 گرم, 1.290 گرم, 1.420 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم

دستبند طلا مدل ش GB046

۵,۰۴۴,۰۰۰ تومان۸,۲۷۷,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.160 گرم, 1.290 گرم, 1.430 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم