نمایش 1–15 از 114 نتیجه

دستبند طلا مدل ت کد GB060

۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان۷,۲۱۳,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

نحوه بسته شدن زیورآلات

ساده

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.96 گرم, 1.29 گرم, 1.4 گرم, 1.07 گرم, 1.18 گرم, 1.51 گرم

دستبند طلا مدل ب کد GB059

۴,۶۳۳,۰۰۰ تومان۷,۳۰۸,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

نحوه بسته شدن زیورآلات

ساده

ابعاد تقریبی پلاک

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.97 گرم, 1.3 گرم, 1.08 گرم, 1.19 گرم, 1.42 گرم, 1.53 گرم

دستبند طلا مدل آ GB058

۴,۷۲۹,۰۰۰ تومان۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.99 گرم, 1.100 گرم, 1.22 گرم, 1.34 گرم, 1.45 گرم, 1.570 گرم

دستبند طلا مدل س GB057

۴,۶۸۱,۰۰۰ تومان۷,۳۵۶,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1.3×1.3 سانتی‌متر

وزن

0.980 گرم, 1.090 گرم, 1.200 گرم, 1.320 گرم, 1.430 گرم, 1.540 گرم

دستبند طلا مدل فیل کد GB056

۴,۶۳۳,۰۰۰ تومان۷,۳۰۸,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.970 گرم, 1.080 گرم, 1.190 گرم, 1.310 گرم, 1.420 گرم, 1.530 گرم

دستبند طلا طرح شبدر کد GB055

۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۴۱,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.830 گرم, 0.900 گرم, 0.960 گرم, 1.030 گرم, 1.090 گرم, 1.160 گرم

دستبند طلا طرح قلب کد GB054

۳,۸۶۹,۰۰۰ تومان۵,۲۵۴,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.810 گرم, 0.870 گرم, 0.930 گرم, 0.980 گرم, 1.040 گرم, 1.100 گرم

دستبند طلا طرح قلب کد GB053

۴,۱۵۶,۰۰۰ تومان۵,۹۷۱,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.870 گرم, 0.940 گرم, 1.020 گرم, 1.100 گرم, 1.170 گرم, 1.250 گرم

دستبند طلا طرح ی کد GB052

۴,۹۶۸,۰۰۰ تومان۸,۱۶۸,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.040 گرم, 1.170 گرم, 1.310 گرم, 1.440 گرم, 1.580 گرم, 1.710 گرم

دستبند طلا طرح و کد GB051

۵,۱۵۹,۰۰۰ تومان۸,۶۴۶,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.080 گرم, 1.230 گرم, 1.370 گرم, 1.520 گرم, 1.670 گرم, 1.810 گرم

دستبند طلا طرح ن مدل GB050

۵,۰۱۵,۰۰۰ تومان۸,۲۱۶,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.050 گرم, 1.180 گرم, 1.320 گرم, 1.450 گرم, 1.590 گرم, 1.720 گرم

دستبند طلا مدل  ل GB049

۴,۹۶۸,۰۰۰ تومان۸,۲۱۶,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.040 گرم, 1.180 گرم, 1.310 گرم, 1.450 گرم, 1.580 گرم, 1.720 گرم

دستبند طلا مدل ق GB048

۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۷۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.170 گرم, 1.300 گرم, 1.430 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم

دستبند طلا مدل ف GB047

۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۷۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.160 گرم, 1.290 گرم, 1.420 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم

دستبند طلا مدل ش GB046

۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۷۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.160 گرم, 1.290 گرم, 1.430 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم