نمایش 1–15 از 112 نتیجه

دستبند طلا مدل آ GB058

۲,۸۴۴,۰۰۰ تومان۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1.3×1.3 سانتی‌متر

سایز

0.99 گرم, 1.100 گرم, 1.22 گرم, 1.34 گرم, 1.45 گرم, 1.570 گرم

دستبند طلا مدل س GB057

۲,۸۱۵,۰۰۰ تومان۴,۴۲۴,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1.3×1.3 سانتی‌متر

وزن

0.980 گرم, 1.090 گرم, 1.200 گرم, 1.320 گرم, 1.430 گرم, 1.540 گرم

دستبند طلا مدل فیل کد GB056

۲,۷۸۷,۰۰۰ تومان۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.970 گرم, 1.080 گرم, 1.190 گرم, 1.310 گرم, 1.420 گرم, 1.530 گرم

دستبند طلا طرح شبدر کد GB055

۲,۳۸۴,۰۰۰ تومان۳,۳۳۲,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.830 گرم, 0.900 گرم, 0.960 گرم, 1.030 گرم, 1.090 گرم, 1.160 گرم

دستبند طلا طرح قلب کد GB054

۲,۳۲۷,۰۰۰ تومان۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.810 گرم, 0.870 گرم, 0.930 گرم, 0.980 گرم, 1.040 گرم, 1.100 گرم

دستبند طلا طرح قلب کد GB053

۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان۳,۵۹۱,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

0.870 گرم, 0.940 گرم, 1.020 گرم, 1.100 گرم, 1.170 گرم, 1.250 گرم

دستبند طلا طرح ی کد GB052

۲,۹۸۸,۰۰۰ تومان۴,۹۱۳,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.040 گرم, 1.170 گرم, 1.310 گرم, 1.440 گرم, 1.580 گرم, 1.710 گرم

دستبند طلا طرح و کد GB051

۳,۱۰۳,۰۰۰ تومان۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.080 گرم, 1.230 گرم, 1.370 گرم, 1.520 گرم, 1.670 گرم, 1.810 گرم

دستبند طلا طرح ن مدل GB050

۳,۰۳۱,۰۰۰ تومان۴,۹۶۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.050 گرم, 1.180 گرم, 1.320 گرم, 1.450 گرم, 1.590 گرم, 1.720 گرم

دستبند طلا مدل  ل GB049

۳,۰۰۲,۰۰۰ تومان۴,۹۶۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.040 گرم, 1.180 گرم, 1.310 گرم, 1.450 گرم, 1.580 گرم, 1.720 گرم

دستبند طلا مدل ق GB048

۲,۹۵۹,۰۰۰ تومان۴,۸۵۵,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.170 گرم, 1.300 گرم, 1.430 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم

دستبند طلا مدل ف GB047

۲,۹۷۳,۰۰۰ تومان۴,۸۷۸,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.160 گرم, 1.290 گرم, 1.420 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم

دستبند طلا مدل ش GB046

۲,۹۷۳,۰۰۰ تومان۴,۸۷۸,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.030 گرم, 1.160 گرم, 1.290 گرم, 1.430 گرم, 1.560 گرم, 1.690 گرم

دستبند طلا مدل س GB045

۳,۰۳۱,۰۰۰ تومان۵,۰۲۳,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.050 گرم, 1.190 گرم, 1.330 گرم, 1.460 گرم, 1.600 گرم, 1.740 گرم

دستبند طلا مدل ز GB044

۳,۱۰۳,۰۰۰ تومان۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عیار

عیار 18

طول

18 سانتیمتر

برند

متفرقه

ابعاد تقریبی

1×1.5 سانتی‌متر

وزن

1.080 گرم, 1.220 گرم, 1.370 گرم, 1.510 گرم, 1.660 گرم, 1.810 گرم