شکایات

در صورت وجود هر گونه مشکل یا شکایت در رابطه با خرید اینترنتی از سایت گلدینو، لطفا با شماره ۹۱۶۹۰۷۴۱-۰۲۱ تماس بگیرید و یا از فرم مخصوص ثبت شکایات استفاده فرمایید.